Prenájom výpočtovej techniky

 
Helpdesk0902 198 198
 
SK EN

Prenájom výpočtovej techniky

Krátkodobý prenájom

IT vybavenia predstavuje okamžite riešenie v prípade jednorázovo väčšieho objemu práce napr. Firemné školenia, služobné cesty, výstavy , špeciálne projekty , prezentácie produktov. Ponúkame komplexnú škálu krátkodobého prenájmu pre podniky, profesijné združenia, živnostníkov ale aj domácnosti.

 

Dlhodobý prenájom

Je v podstate prenájom ktorý pokrýva celý životný cyklus zariadenia. Výhody dlhodobého prenájmu oproti klasickému nákupu resp. dlhodobému financovaniu spočívajú vo flexibilite, v pružnosti nakoľko po uplynutí doby prenájmu nám môžete zariadenie vrátiť, môžeme Vám namiesto neho poskytnúť modernejšie alebo ho môžete od nás odkúpiť alebo ak ste s nim boli spokojný môžete v najme pokračovať za nižšie sadzby.Povedzte nám aký hardware potrebujete a my obstaráme zariadenie podľa vašej požiadavky - nové od popredných svetových výrobcov (Lenovo, HP a iných značiek ), konfigurované presne podľa Vašich požiadaviek.

 

Projekt prenájom

V prípade ak potrebujete obstarať IT zariadenie na projekt s presne vymedzenou dobou trvania je pre Váš Projekt Prenájom ideálnym riešením. Jeho efektívnosť spočíva v predvídaní výšky nákladov ktoré sú závislé od dĺžky trvania projektu. Počas trvania projektu môžete rátať s plnou servisnou podporou.

 

Výhody:

  • Prenajaté zariadenie presne zodpovedá požiadavkám Vášho projektu
  • Zariadenie vrátite po skončení projektu
  • Vyhnete sa rýchlemu zastarávaniu techniky
  • Technická podpora počas prenájmu
  • Výmena zariadenia ďalší pracovný deň

V prípade ak potrebujete obstarať IT zariadenie na projekt s presne vymedzenou dobou trvania je pre Váš Projekt Prenájom ideálnym riešením. Jeho efektívnosť spočíva v predvídaní výšky nákladov ktoré sú závislé od dĺžky trvania projektu. Počas trvania projektu môžete rátať s plnou servisnou podporou.

 

Výhody:

  • Prenajaté zariadenie presne zodpovedá požiadavkám Vášho projektu
  • Zariadenie vrátite po skončení projektu
  • Vyhnete sa rýchlemu zastarávaniu techniky
  • Technická podpora počas prenájmu
  • Výmena zariadenia ďalší pracovný deň

Prenajmi a vlastni

Keďže požiadavky projektov sa s postupom času neustále menia, neskôr sa Vám môže zdať efektívne odkúpiť prenajatý PC/IT komponent. Prenajmi – a – vlastni Vám dáva skvelú možnosť vyskúšať si produkt počas presne určenej doby (6,12,24 mesiacov) s jeho následným odkúpením. Takýto produkt je plne záručne krytý a spôsob obstaranie má všetky výhody ako v prípade dlhodobého prenájmu.

Kategórie krátkodobého a dlhodobého prenájmu IT techniky