Prenájom výpočtovej techniky

 
Helpdesk0902 198 198
 
SK EN

Prečo prenájom

Kapitál
• Prečo zbytočne viazať voľný kapitál a radšej ho neinvestovať do aktivít, zdrojov zabezpečujúcich rast a budúce príjmy Vášho podnikania 
• Nulové peňažné výdavky na IT hardware, vytvárajú úsporu peňazí ktoré sa môžu vynaložiť na iné prevádzkové náklady 
Flexibilita
• Odstránením ťažkostí a nákladov spojených s vlastníctvom Vam umožní sústrediť sa na svoj hlavný biznis 
• Vyhnete sa technologickému zastarávaniu a môžete sami riadiť životný cyklus Vašej technologickej platformy 
• Neexistujú žiadne vyživovacie povinnosti ako je to v prípade vlastnenia zariadení 
Rozpočtovanie
• Platby prenájmu nie su v žiadnej miere ovplyvňované zmenami úrokových mier to Vám zabezpečí presnosť a udržateľnosť výšky Vami plánovaných výdavkov
• Zjednodušenie účtovných postupov prostredníctvom mesačných faktúr, menej papierovania
• Lízingové splátky spadajú do vášho prevádzkového rozpočtu (OPEX), čo eliminuje výšku kapitálových/investičných výdavkov (CAPEX) kam by spadal priamy nákup 
• Leasing je off - súvahová forma financovania, ktorá zachová schopnosť požičiavať si 
• Leasing zlepšuje efektívnosť návratnosti investícií a celkovú návratnosť aktív spoločnosti 
Daňová efektívnosť
• Platby za operatívny lízing (na rozdiel od finančného lízingu), kde doba nájmu je nižšia ako 75% doby životnosti majetku, sú plne odpočítateľné na daňové účely - zníženie čistých nákladov na prenájom 
Odpisovanie
• Zníženie objemu IT majetku, znižuje výšku odpisov 

Kapitál

• Prečo zbytočne viazať voľný kapitál a radšej ho neinvestovať do aktivít, zdrojov zabezpečujúcich rast a budúce príjmy Vášho podnikania 

• Nulové peňažné výdavky na IT hardware, vytvárajú úsporu peňazí ktoré sa môžu vynaložiť na iné prevádzkové náklady 

 

Flexibilita

• Odstránením ťažkostí a nákladov spojených s vlastníctvom Vam umožní sústrediť sa na svoj hlavný biznis 

• Vyhnete sa technologickému zastarávaniu a môžete sami riadiť životný cyklus Vašej technologickej platformy 

• Neexistujú žiadne vyživovacie povinnosti ako je to v prípade vlastnenia zariadení 

 

Rozpočtovanie

• Platby prenájmu nie su v žiadnej miere ovplyvňované zmenami úrokových mier to Vám zabezpečí presnosť a udržateľnosť výšky Vami plánovaných výdavkov

• Zjednodušenie účtovných postupov prostredníctvom mesačných faktúr, menej papierovania

• Lízingové splátky spadajú do vášho prevádzkového rozpočtu (OPEX), čo eliminuje výšku kapitálových/investičných výdavkov (CAPEX) kam by spadal priamy nákup 

• Leasing je off - súvahová forma financovania, ktorá zachová schopnosť požičiavať si 

• Leasing zlepšuje efektívnosť návratnosti investícií a celkovú návratnosť aktív spoločnosti 

 

Daňová efektívnosť

• Platby za operatívny lízing (na rozdiel od finančného lízingu), kde doba nájmu je nižšia ako 75% doby životnosti majetku, sú plne odpočítateľné na daňové účely - zníženie čistých nákladov na prenájom 

 

Odpisovanie

• Zníženie objemu IT majetku, znižuje výšku odpisov